SNACKEX
2024, 19 et 20 juin 2024, à Stockholm, Suède
Română

POLITICA NOASTĂ DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ (PRS)

Famille de produit
non

Abordarea privind dezvoltare durabilă consolidează misiunea noastră fundamentală: aceea de a oferi hrănă tuturor oamenilor, realizată zi de zi de către fermierii și angajații ce alcătuiesc comunitatea VIVESCIA.

OBIECTIVELE NOASTRE

REDUCEREA AMPRENTEI DE CARBON PÂNĂ ÎN 2030

APLICAREA PRACTICILOR DURABILE DE CULTURĂ

GARANTAREA SECURITĂȚII ȘI BUNĂSTĂRII PERSOANELOR CARE LUCREAZĂ LA ȘI PENTRU KALIZEA

PRIORITIZAREA UNUI CIRCUIT SCURT DE APROVIZIONARE CU MATERIE PRIMĂ

CREAREA DE LEGĂTURI CU COMUNITĂȚILE LOCALE (ASOCIAȚII, ZONE ÎNVECINATE,…) ȘI PRIORITIZAREA ACTORILOR LOCALI ÎN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NOASTRE

Schimbările climatice, protejarea biodiversității, presiunea demografică, securitatea alimentară globală, tranziţia energetică şi digitală… În faţa acestor provocări globale majore şi fără precedent, Grupul Cooperativ VIVESCIA este convins că specializările sale în materie de semințe, agricultură și produse agroalimentare, inclusiv KALIZEA, au un rol important: ele fac parte din soluții, astăzi și chiar mai mult mâine.

Pentru a merge mai repede şi mai departe, și pentru a construi condițiile pentru performanțe durabile pentru fermierii cooperatori ai VIVESCIA, angajații săi și Companie, Grupul reinventează și accelerează abordarea sa pentru dezvoltare durabilă. În total, există 20 de angajamente care sunt împărțite în obiective, indicatori și proiecte, dintre care majoritatea au fost deja iniţiate și preluate de KALIZEA.

CEI 3 MARI PILONI 

PĂMÂNTUL

Specializarea noastră s-a născut din lucrul pământului. Datorită agriculturii durabile, rezistentă la schimbările climatice, dar și profitabilă pentru fermieri, vom putea continua să producem ingrediente de calitate.

Astăzi, problemele referitoare la pământ sunt fundamentale: reziliența în fața schimbărilor climatice, protejarea biodiversității, tranziţiile agro-ecologice și cu emisii scăzute de carbon, reducerea impactului nostru asupra resurselor naturale etc. 

Aceste subiecte sunt parte din gândurile și preocupările noastre zilnice.

Pentru a găsi soluții, ne angajăm să:

• reducem amprenta de carbon
• reducem consumurile energetice
• promovăm munca în lanț pentru o mai bună remunerare a fermierilor
• evaluăm amprenta noastră asupra biodiversității
• respectăm de la Carta de Mediu a Grupului VIVESCIA în toate unităţile noastre de producție

OAMENII

Pentru că fără aceşi oamenii (femei și bărbaţi) care se implică în fiecare zi având grijă de porumb pe câmp, la depozitare sau în unităţile noastre de prelucrare, KALIZEA nu ar putea fi compania care este astăzi, este de datoria noastră să avem grijă de fiecare dintre ei.

Angajamentele noastre:

• Continuitatea și progresul zilnic în abordarea noastră privind siguranța oamenilor (= CARE)

• Implementarea unor reguli de siguranță

• Grup de discuţii și, mai ales, de audiere a opiniilor

• Stabilirea unui diagnostic corect al culturii de firma

• Acțiuni concrete pe teren

• Asigurarea unui cadru de muncă sigur și a bunăstării prin prevenirea riscurilor psihosociale și prin întărirea culturii legate de securitate

• Consolidarea capacității de angajare a lucrătorilor noștri • Promovarea activă a egalităţii de şanse, a egalității de gen, a diversității și a incluziunii

PERIMETRUL SI LANTUL DE APROVIZIONARE CU PORUMB

Specializarea noastră contribuie direct la alimentația de zi cu zi. Acest lucru ne oferă responsabilități și un angajament permanent pentru un progres continuu.

Dorinţa noastră de a dezvolta sectorul porumbului, precum și implicarea în zonele noastre de producție și în ecosistemul nostru se măsoară prin diferitele proiecte întreprinse și prin inițiativele noastre recente:

• Contribuţia la dezvoltarea unei oferte alimentare diversificate

• Promovarea lanțului uman și a lanțului de cereale, bazându-ne pe know-how-ul agronomic al Cooperativei VIVESCIA

• Asigurarea securității sănătății produsului nostru în toate etapele și dezvoltarea procesului de îmbunătățire continuă pentru a anticipa provocările viitoare

• Generarea unei dinamici economice pozitive și solidare în perimetrul în care suntem prezenţi
• Partajarea cunoștințelor și know how-ului nostru, contriind astfel la dezvoltarea antreprenoriatului și la sustenabilitatea domeniului nostru.